Algemene voorwaarden

# Kies uw Gerecht en wij geven u de gelegenheid om

de populairste en hipste gerechten te bestellen.

# Bij het afrekenen accepteren wij alleen mobiel pinnen bij het bezorgen.

Om de veiligheid te waarborgen is het beste online via onze aangegeven automatische betaalmethoden te betalen.

Wij streven er naar binnen een straal van 5 km binnen 45 minuten te bezorgen.

U kunt natuurlijk ook de gewenste bezorgtijd in de opmerkingen doorgeven.

Gratis verzenden vanaf € 15,-

# Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW (voedsel).

# Bij schade aan geleverd voedsel, gelieve dit direct bij levering te melden.

# Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na de levering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

    

    

   Privacy statement Surisweethouse

   Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Surisweethouse.

   Surisweethouse bestaat uit online bezorgdienst en cateraar.

   Verwerking van persoonsgegevens door Surisweethouse.  

   Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Surisweethouse verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Surisweethouse staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

   Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website: surisweethouse.nl.

    

   Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

   Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden door Surisweethouse verwerkt voor de volgende doeleinden.

   1. Het leveren van producten en etenswaren uit Surisweethouse voorraad. Om producten uit onze webwinkel te kunnen leveren aan klanten, verwerken we hun persoonsgegevens.
   2. Het deelnemen van foodtruckfestivals, markten en braderieën kunnen betrokkenen op de hoogte worden gehouden waar wij op een bepaald event staan. We kunnen de persoonsgegevens voor de planning als de geïnteresseerden toestemming voor geven een attentie hiervan.
   3. Het informeren over onze producten en diensten Surisweethouse stuurt maandelijks een (elektronische) nieuwsbrief naar geïnteresseerden die zich hiervoor aangemeld hebben.
   4. Het voeren van administratie Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van gasten, klanten, leveranciers en partners.
   5. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Surisweethouse. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

    

    

   Welke grondslagen zijn van toepassing?

   Surisweethouse verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

    

   1.Uitvoeren van overeenkomsten

   De verwerkingen van persoonsgegevens voor:

   • het leveren van producten en etenswaren uit onze webshop;
   • het deelnemen van events, foodtruckfestival, markten en braderieën; hebben als grondslag ‘uitvoeren overeenkomst’. Hier valt ook het voeren van administratie onder.
   1. Toestemming Voor het sturen van onze nieuwsbrief aan geïnteresseerden, geldt de grondslag ‘toestemming’. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen hun toestemming desgewenst op elk moment intrekken.

   Met wie deelt Surisweethouse uw gegevens?

   In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

   1. We werken samen met dienstverleners die o.a. onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden.
   2. Belastingdienst

   In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

    

   Hoe lang bewaart Surisweethouse uw persoonsgegevens?

   Surisweethouse bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.

   • De bewaartermijn van onze administratie is vijf jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting.
   • Wij bewaren uw e-mailadres zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.

   Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens Als u wilt weten welke persoonsgegevens Surisweethouse van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

   • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft), · Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
   • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Surisweethouse,
   • Op gegevens operabiliteit.

   Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@surisweethouse.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Heeft u een klacht over de wijze waarop Surisweethouse uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@surisweethouse.nl.

   Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

   Locatie van Njangsweetie, Amsterdamsestraatweg 48, 3513 AG Utrecht, 030-2593402

   Contactgegevens Surisweethouse Spechtenkamp Maarssen (stichtse vecht) Telefoon 06-50434877 KvK: 65810953

   HACCP gecertificeerd